Gubkin

...hội cựu sinh viên khu vực phía Nam

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
PHẠM HOÀNG CƯƠNG
Kỹ sư - LD Viet –Nga Viesovpetro , Phòng KTSX.

Address:
Seaview 2,Phường 10 Thành phố Vũng Tàu

Mobile Phone Number: 01633.055.999

Information: Niên khóa: 2000 -2010
Chuyên ngành học: Hóa công Nghệ (ХТ 01-4)

Sinh ngày 30 tháng 05 Năm 1981
Nơi sinh: Nam Định
Quê quán: Hai Trung – Hải Hậu – Nam Định