Gubkin

...hội cựu sinh viên khu vực phía Nam

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
NGUYỄN VĂN VIỆT
Kỹ sư - Ban QL HĐDK Vietsovpetro

Address:
Vũng Tàu

Mobile Phone Number: 0916.677.310

Information: - Sinh ngày : 03 tháng 10 Năm 1986.
- Quê quán: Hải Dương
- Chuyên ngành học: Khai thác dầu khí
- Khóa học: 2006 - 2012.

Tóm tắt quá trình công tác (Nêu thêm các thành tích, danh hiệu nổi bật nếu có )
- Từ 10/2012 – 06/2013: Kỹ sư công nghệ giàn CTK-3, VSP
- Từ 06/2013- 06/2014: Đốc công khai thác MSP-11, VSP
- Từ 06/2014 – nay: Kỹ sư – Ban QLHĐDK Vietsovpetro