Gubkin

...hội cựu sinh viên khu vực phía Nam

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
LÊ MINH TUÂN
Phó tổng giám đốc - LD Việt – Nga Vietsovpetro

Address:
Số 01 đương Phạm Thế Hiển, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu.

Telephone: 064 3853057
Mobile Phone Number: 0903022769

Information: Niên khóa: 1973-1978
Chuyên ngành học: Kỹ sư kinh tế dầu khí

Sinh ngày 19 tháng 8 năm 1954
Nơi sinh: Thanh Hóa
Quê quán: Xã Hoằng Hóa – Thanh Hóa

Tóm tắt quá trình công tác:

1978-1984: là giảng viên trương Đại hoc Bách khoa Đà nẵng.
1985-1986: là CB trường đào CB cho XNLD
1986-1999: làm việc tại Viện NCKH & TK XNLD Vietsovpetro Viện phó về kinh tế, năm 1991-1993: nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án Phó tiến sỹ tai Viện NC năng lượng tai Moscow.
1999-2004: làm việc tại nhà máy LD Dung quất Phó tổng giám đốc.
2004- đến nay: làm viêc tai Vietsovpetro Phó tổng giám đốc.