Gubkin

...hội cựu sinh viên khu vực phía Nam

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
CỰU SINH VIÊN GUBKIN PHÍA NAM

E-mail Print PDF

Knh g?i cc anh ch? v cc b?n!

Theo thng l? hng n?m, nh?m ti?p t?c pht huy truy?n th?ng giao l?u g?p g? gi?a cc th? h? trong ??i gia ?nh chng ta, vo ngy 26.05.2019 H?i c?u Gubkin khu v?c pha Nam s? t? ch?c g?p m?t n?m 2019 v?i ch??ng trnh c? th? nh? sau:

- Th?i gian: ngy 26.05.2019 (Ch? Nh?t).

- ??a ?i?m: bu?i sng: giao l?u golf t?i Paradise VT, t? 6h30 sng (s? thng bo chnh th?c sau). Ch??ng trnh g?p m?t: t? 11h30 t?i MARINA BAY V?NG TU - 115 Tr?n Ph, TP. V?ng Tu.

R?t mong ???c cc anh ch? v cc b?n nhi?t tnh tham gia, ?? ngh? ??ng k tham d? v? cho Ban lin l?c

  1. Giao l?u th? thao, vui lng ??ng k:

- Mr. Tr?n Vi?t D?ng: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (0988.080.870);

- Mr. ??ng Ng?c Tn: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (0936.037.000).

  1. Tham gia bu?i giao l?u, g?p m?t:

- Mr. Ph?m V?n H?i: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . (0914.003.887);

- Mrs. Bi Mai Thanh T: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . (0912.552.248);

- Mr. V? Tr?n Trung: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . (0355.582.581).

?? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho vi?c t? ch?c, r?t mong cc anh ch? v cc b?n ??ng k tham gia cng s?m cng t?t, tr??c ngy 20/05/2019. Ban lin l?c H?i xin trn tr?ng ?n nh?n t?t c? cc kho?n ti tr? c?a cc m?nh th??ng qun; ??ng th?i ?? ngh? ?ng gp vo qu? H?i v?i m?c t?i thi?u l 500K/ng??i/n?m (tr? cc v? ? ngh? h?u v nh?ng ng??i c hon c?nh kh kh?n) b?ng ti?n m?t ho?cchuy?n kho?n cho Th? qu? c?a H?i:

- Mrs. Bi Mai Thanh T: STK 0081000122917 t?i Vietcombank CN V?ng Tu. Tel. 0912.552.248.

P/S. C th? c m?t s? anh ch? v cc b?n c?u Gubkin ch?a c trong danh sch ??a ch? emails ???c BLL H?i c?p nh?t nh? trong maillist, ?? ngh? cc anh ch? v cc b?n nh?n ???c thng bo l?i g?i gip email ny cho nh?ng ng??i ch?a c tn trong maillist. Xin cm ?n!

Trn tr?ng!

Thay m?t BLL H?i c?u Gubkin pha Nam

Tr?nh Hong Linh

Last Updated on Tuesday, 07 May 2019 12:33
 

E-mail Print PDF

THNG BO V? VI?C NNG C?P WEBSITE V?I TN MI?N CUUSVGUBKINPHIANAM.ORG

Em xin thay m?t ban qu?n tr? website c?a H?i Gubkin xin thng bo ??n qu anh ch? v? vi?c nng c?p Website. V? vi?c nng c?p g?m 2 ph?n: 1 l Ph?n giao di?n web, 2 l ph?n b?ng thng.

Giao di?n web c?a h?i ???c thi?t k? d?a trn ngu?n m? Joomla phin b?n 1.5.20 ? qu c? khng th? update ln phin b?n m?i. ?? nng c?p th c?n thi?t k? m?i ho?c dng m ngu?n m? khc. Em ?? ngh? dng m ngu?n m? Nukeviet b?n m?i nh?t. Tuy nhin, vi?c chuy?n ??i d? li?u ti kho?n c?a cc thnh vin trong H?i Gubkin c?a website c? sang website m?i s? khng th? th?c hi?n ???c v m ngu?n m? m?i khng t??ng thch. N?u cc anh ch? H?i Gubkin ??ng chuy?n ??i sang giao di?n m?i th cc anh ch? ch?u kh t? t?o cho mnh m?t nick trn website m?i c ???c khng?

?u ?i?m c?a website m?i:

- Cc anh ch? trong H?i c th? trao ??i, bnh lu?n tr?c ti?p trn website b?ng ti kho?n facebook, gmail ho?c b?ng ti kho?n ??ng k trn website m?i ??u ???c c?;

- Th?ng k l??t truy c?p c?a website trn ton th? gi?i;

- H? th?ng ?a ngn ng? (n?u c?n cho 3 lo?i ngn ng?: Anh - Nga - Vi?t)

- M?c ?? an ninh cao, ??m b?o tnh b?o m?t t?t;

- M?c ?? ng?n ti nguyn th?p;

- T?i ?u b? nh? cache cho website;

Ph?n th? hai l t?ng b?ng thng c?a hosting. Hi?n t?i b?ng thng hosting 5GB ? g?n h?t, nn lc cc anh ch? upload hnh ?nh, d? li?u ln s? g?p kh kh?n. Khi truy c?p website c?ng ch?m h?n tr??c kia. Nn em ?? xu?t t?ng b?ng thng ln g?p ?i so v?i hi?n t?i. V?n ?? bn nh d?ch v? cho thu hosting h? s? tnh ph (em s? bo sau khi hon thnh ph?n 1)

Em thng bo ??n qu anh ch? vi?c nng c?p trn. N?u cc anh ch? ??ng th ph?n h?i cho ban qu?n tr? ?? ti?n hnh nh. Ph?n chi ph nh? sau:

- Ph?n 1: Update website --> Free

- Ph?n 2: T?ng b?ng thng hosting --> Bn d?ch v? cho thu M?t Bo s? tnh ph nng c?p b?ng thng (em s? trao ??i sau)

Thng tin ph?n h?i:

1/ L V?n Long - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2/ Hong Minh Hi?u - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Trn tr?ng!

Last Updated on Saturday, 05 January 2019 12:35
 

E-mail Print PDF

CHI?U GUBKIN MTXCOVA - BC NGUY?N V?N QUN

(Cho G?p M?t GUBKIN Ma Thu 2018)

(Ht theo nh?c ?i?u CHI?U NGO?I MTXC?VA)

1- Chi?u thanh v?ng l ?y m th?m gi r ro

R?ng cy chim mung l?ng su?t canh thu

H?i em! Th?u ch?ng tnh bao l?i ca tru m?n

Mtxc?va trong chi?u v?ng thanh bnh

(H?i em! Th?u ch?ng tnh bao l?i ca tru m?n

Mtxc?va trong chi?u v?ng thanh bnh )2- Ng??i ?i hy v? ?y trong n?ng ?m chn tnh

G?p nhau ta tay b?t mi c??i xinh

Gubkins? Tr??ng D?u Mtxcova ?y t? ?m

Ch?p cnh ta bay trong D?u Kh cu?c ??i...

(Gubkins? Tr??ng D?u Mtxcova ?y t? ?m

Ch?p cnh ta bay trong D?u Kh cu?c ??i...)3- No ta hy cng nhau v?ng nh?p b??c trn ???ng

V??t qua bao gian kh kh?p mun ph??ng

Lun lun sng trong lng l?a tnh yu n?ng chy

Mi mi tin phong cho D?u Kh ?i ??u...

( Lun lun sng trong lng l?a tnh yu n?ng chy

Mi mi tin phong cho D?u Kh ?i ??u...)4- Cng ca Kh?i Hon Ca, ?i D?u Kh anh hng!

V t??ng lai t??i sng cho qu h??ng

Gubkins? Tr??ng D?u Mtxcova bao tru m?n

Sng mi trong tim yu ??i yu Tr??ng D?u

( Gubkins? Tr??ng D?u Mtxcova bao tru m?n
Sng mi trong tim yu tr??ng, GUBKIN ?i !!! )(Ht Theo Nh?c ?i?u Chi?u Ngo?i Matxcova)

07.11.2018/T4
Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 05:30
 

Tin m?i nh?t

Th?ng k

Members : 38605
Content : 16
Web Links : 1
Content View Hits : 3049285

Hnh ?nh m?i nh?t


We have 1794 guests online

Tin ??c nhi?u nh?t